Lägre omkostnader och stabilare energiförsörjning i industriföretag i Punjab

Emballageproducenten Bulleh Shah Packaging beslutade 2011 att låta undersöka alternativa energikällor till sin pappersfabrik i Kasur i Punjab. Den befintliga pannanläggningen genererade processånga och elektricitet till kvarnen med hjälp av naturgas och tjock eldningsolja.

COWI genomförde en konceptuell utformning och en ”bankable feasibility study” och slutsatsen blev att en ny pannanläggning för biomassa skulle installeras tillsammans med den befintliga anläggningen.

Lösningen skulle ge en pålitligare energikälla och genom att använda biomassaavfall från lokalt odlade grödor som bränsle skulle man minska driftskostnaderna.

Det beslutades att en ny 40 MWe biomassaeldad panna och ett nytt avgasreningssystem med påsfilter skulle installeras. Den befintliga turbinen, kylsystemet och de elektriska systemen återanvändes i möjligaste mån.

 


PROJEKTINFORMATION

ORT
Pakistan

PERIOD
2011–2015

KUND
Bulleh Shah Packaging (PVT.) LTD.

TJÄNSTER

  • Konceptuell utformning
  • Bankable feasability-studie
  • Utarbetande av upphandlingsvillkor
  • Utvärdering av upphandling och tilldelning
  • Genomgång av utformning

Kontakta oss

Niels Jakobsen
Project Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 29606341

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN