Kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser

För att undvika avfall på öppna avfallsanläggningar kommer 120 ton kommunalt avfall per dag att tas till en anläggning där det torkas och sorteras och blir till avfallsbaserat bränsle.

Det kommer sedan att användas vid cementtillverkning på den lokala cementfabriken Holcim Lafarge, som tidigare använt fossilt bränsle. På så sätt minskas utsläppet av växthusgaser avsevärt och avfallshanteringen blir mycket bättre för miljön och inte minst för alla de människor som bor nära eller arbetar på avfallsanläggningarna.

ESP3/DANIDA står för mekanisk och elektrisk utrustning, bland annat sönderdelare, siktar, separatorer, transportband och biotorkningsteknik. Nationella och lokala myndigheter bidrar till bygg- och anläggningsarbetet.

Projektet är en del av COWIs arbete med att hjälpa den danska ambassaden i Jakarta att genomföra miljövänliga och hållbara energipilotprojekt i Jawa Tengah.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Cilacap, Jawa Tengah, Indonesien

PERIOD
20172018

KUND
Danska ambassaden i Jakarta/utrikesdepartementet/Danida

COWIS TJÄNSTER:

  • Designgranskning och kompletterande design
  • Framtagning av anbudsunderlag som följer danska upphandlingsregler
  • Utformning av kontrakt enligt FIDIC Plant and Design-Build Conditions ("Yellow book")
  • Internationell upphandling
  • FIDIC-konsult – arbetsledning och stöd vid kundens kontraktshantering

Kontakta oss

Jan Skajaa
Project Manager
Waste and Contaminated Sites, Denmark

Tel: +45 56406075

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN