Biomassaverk ska ta Helsingör ett steg närmare koldioxidneutralitet

Foto: Dragør Luftfoto

Helsingör kommun vill placera sig bland de kommuner i landet som har de lägsta utsläppen av växthusgaser per invånare. Man har därför beslutat att minska koldioxidutsläppen till under ett ton per invånare senast 2030 och att man ska vara koldioxidneutrala 2050.

Som ett led i den planen bygger Forsyning Helsingør ett nytt biomassaeldat kraftvärmeverk för värmeproduktion på 61 MJ/s och elproduktion på 16 MW. Genom omställningen av produktion från naturgas till träflis ska det nya kraftvärmeverket bli en symbol för grön och hållbar försörjning för Helsingör kommun.

Paludan Gottlieb Architects står för den arkitektoniska utformningen och Tredje Natur för landskapsutformningen. COWI är projekteringsledare och ingenjörrådgivare inom alla teknikområden, däribland bygg- och anläggning och kraftverkstekniska processer.

Bygg- och anläggningsarbetena specialutformas för att stödja processanläggningarna på ett optimalt sätt. COWI projekterar de tekniska processerna som binder samman huvudentreprenaderna bränslehantering, pannanläggning, avgasrening och turbin. Här baseras projektet på COWIs kompetens och erfarenhet av att hantera komplexa och tekniskt tunga processer.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
2015–2019

KUND
Helsingør Kraftvarmeværk A/S

TJÄNSTER

  • Projektering och rådgivning om kraftverksanläggning samt bygg- och anläggningsfrågor inkl. installationer
  • Projekteringsledning
  • Brandrådgivning
  • Byggledning, tillsyn och projektuppföljning i genomförandefasen

Kontakta oss

Ole Biede
Project Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 56408748

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN