fossilfri fjärrvärme till lägre pris

Fjärrvärmeverket i Grenå kommer att ersätta ett koleldat kraftvärmeverk och ett avfallsvärmeverk. Det innebär inte bara en övergång till fossilfri fjärrvärme utan dessutom sänkt fjärrvärmetaxa i det berörda försörjningsområdet.

Verket utgörs av två identiska pannor som utrustats med elektrofilter som minskar dammutsläppet för att uppfylla den nya EU-lagstiftningen för medelstora förbränningsanläggningar (MCP-direktivet).

För optimerad energieffektivitet har pannorna dessutom utrustats med rökgaskondensorer och absorptionsvärmepumpar, vilket ger en total energieffektivitet på 117 %.

COWI har utfört ingenjörstjänster på uppdrag av ägaren för det nya 35 MW-fjärrvärmeverket som drivs med termisk flis.

PROJEKTINFORMATION

PLATS
Danmark

PERIOD
20152018

KUND
Grenaa Varmeværk A.m.b.a

TJÄNSTER

  • Totalentreprenad

Kontakta oss

Astrid Kragh
Business development Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 24696804

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN