Grön vätgas för att minska koldioxidutsläppen från tung industri och transport

Energi Lösningar

H2RES är ett projekt som leds av Ørsted, med finansiering från utvecklings- och demonstrationsprogrammet för energiteknik (EUDP), för att undersöka det bästa sättet att kombinera en havsbaserad vindkraftsanläggning med en effektiv elektrolysator. Projektets demonstrationsanläggning kommer att ha en kapacitet på 2 MW och använda Ørsteds två havsbaserade vindkraftverk på 3,6 MW vid Avedøre Holme för att skapa grönt vätgasbränsle genom elektrolys.

Anläggningen förväntas producera cirka 1000 kg förnybar vätgas per dag från slutet av 2021. Vätgasen kan omvandlas till gröna bränslen och kommer bidra till att uppnå utsläppsfria vägtransporter i Köpenhamn och på Själland. Ørsted har som mål att minska koldioxidutsläppen från sektorer som inte kan använda förnybar energi direkt, till exempel tung industri och transport.

H2RES är ett viktigt steg för Ørsteds ambitioner när det gäller förnybar vätgas och den europeiska ekonomins övergång till nollutsläpp 2050. COWI är den enda konsulten och rådgivaren för projektet och har utvecklat konceptet och projektbeskrivningen, en detaljerad design för demonstrationsanläggningen samt bistått med budgeten och utformningen av anbudshandlingar.

Förutom Ørsted är projektpartnerna Everfuel Europe A/S, NEL Hydrogen A/S, GreenHydrogen A/S, DSV Panalpina A/S, Hydrogen Denmark och Energinet Elsystemansvar A/S.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Danmark

PERIOD:
2021 –

KUND:
Ørsted

TJÄNSTER:
  • Koncept och projektbeskrivning
  • Detaljerad planering
  • Design av demonstrationsanläggning
  • Budget och utformning av anbudshandlingar

Kontakta oss

Kasper Fröhlich
Business Development Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 52342456

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN