Ny anläggning ska ersätta den befintliga halmpannan

Med COWI som totalrådgivare byggs en ny fjärrvärmeanläggning i ett befintligt fjärrvärmeverk, bestående av en 10 MWth halmeldad fjärrvärmeanläggning samt tre naturgaseldade turbiner för toppbelastning och som reserv. Den nya anläggningen ska ersätta den befintliga halmeldade som är föråldrad.

Den totala utbyggnaden kommer bland annat att bestå av ett nytt halmlager, en ny pannbyggnad, en ny skorsten, tankgård med ammoniakvattentank till en SNCR-anläggning, ett asktransportsystem, ett nytt asklager samt en halmdammsugare som ger lätt och arbetsmiljövänlig rengöring i halmlagret och upprivningsrummet.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
2016–2018

KUND
Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a.

TJÄNSTER

  • Planering
  • Utformning
  • Upphandling
  • Tilldelning
  • Uppföljning
  • Bygg- och säkerhetsledning

 


Kontakta oss

Astrid Kragh
Business development Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 24696804

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN