Ny koldioxidneutral stadsdel i Århus

Århus kommun ska vara koldioxidneutral 2030. Det innebär att produktionen av elektricitet och värme ska konverteras, så att man inte längre använder fossila bränslen som olja, kol och naturgas.

Århus Ö är ett exempel på hur man kan tänka nytt inom fjärrvärmeförsörjning samtidigt som man måste ta hänsyn till såväl ett ökat tryck på fjärrvärmenätet som invånarnas allt större önskan om hållbar stadsutveckling.

Projektet bidrar till den gröna visionen genom att testa  havsvattenpumpars potential. Det har lett till en ny värmeförsörjningsanläggning i Århus hamn som ska försörja en ny stadsdel, Åarhus Ö. Anläggningen består av havsvattenpumpar och värmeväxlare.

Århus Ö försörjs därmed med fjärrvärme som utvinns ur havsvatten från Århusbukten, där en elektrisk värmepump drar ut värme ur havsvattnet. Dessutom innehåller byggnaden ett centralt vakuumavfallssystem som suger avfall från hela Århus Ö.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
2015–2018

KUND
Århus kommun, AffaldVarme Aarhus

TJÄNSTER

 • Förprojekt och konceptutformning
 • Myndighetsbehandling
 • Överordnad anläggningsutformning
 • Ansökan om utsläppstillstånd, inklusive hydrauliska beräkningar i hamnbassängen och diverse ämnesprotokoll om miljöförhållanden vid värmepumpen
 • Detaljprojektering av en byggnad om 900m2 i flera våningar
 • Upphandlingsspecifikationer på funktionsnivå för värmepumpar och detaljprojektering (däribland el) för värmeväxlaranläggning
 • Funktionsbeskrivning för implementering av styrningen i den lokala understationen och den överordnade SRO-anläggningen
 • Projektledning
 • Säkerhetsledning
 • Projektuppföljning
 • Facktillsyn
 • Idriftsättning och överlämning

Kontakta oss

Casper Lind Larsen
Chief Project Manager
District Heating, Denmark

Tel: +45 56406695

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN