Stängning av deponi banar väg för en bättre miljö

Stängningen av deponin leder till kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser från den gamla soptippen, och banar väg för en miljömässigt acceptabel hantering av avfall i området. Projektet fungerar också som ett demonstrationsprojekt för många andra samhällen i provinsen Jawa Tengah, där det finns stora problem med avfallshanteringen.

Arbetet innebär bland annat stängning av soptippen, reglering av avfallsytan, övertäckning av ytan med ett ogenomträngligt membran, installation av ett system för gasinsamling, gasfackling och ett motor-/generatorsystem för att omvandla gas till elektricitet. Produktionskapaciteten är 800 kilowatt och elen kommer att gå in i det nationella elnätet.

Projektet är en del av COWIs arbete med att hjälpa den danska ambassaden i Jakarta att genomföra miljövänliga och hållbara energipilotprojekt i Jawa Tengah.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Semarang, Indonesien

PERIOD
20172018

KUND
Danska ambassaden i Jakarta/utrikesdepartementet/Danida

COWIS TJÄNSTER:

  • Designgranskning och kompletterande design
  • Framtagning av anbudsunderlag som följer danska upphandlingsregler
  • Utformning av kontrakt enligt FIDIC Plant and Design-Build Conditions ("Yellow book")
  • Internationell upphandling
  • FIDIC-konsult – arbetsledning och stöd vid kundens kontraktshantering

Kontakta oss

Jan Skajaa
Project Manager
Waste and Contaminated Sites, Denmark

Tel: +45 56406075

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN