Stor flexibilitet mellan värme- och kraftproduktion

Kraftvärmeverket har en effekt på 110 MW och är ett mycket modernt termiskt biomassaverk. Här erbjuds bland annat bränsleflexibilitet, hög effektivitet och avancerad rökgasrening, och flexibilitet mellan värme- och kraftproduktion. 

Anläggningen är utformad för 100 % halm, men det är möjligt att förbränna upp till cirka 50 % av den tillförda värmeeffekten som träflis.

Kraftvärmeverket har ett mycket avancerat system för rökgasrening, där värmeåtervinning sker genom att rökgasen kondenseras och förbränningsluften befuktas.

Rökgasreningssystemet innefattar ett slangfilter med kalkinjektion och ett DeNOx SCR-system för ändstycket.

COWI har utfört ingenjörstjänster åt ägaren för det nya kraftverket i Århus. 

PROJEKTINFORMATION

PLATS
Danmark

PERIOD
20132017

KUND
Århus kommun – AffaldVarme Aarhus

TJÄNSTER

  • Fullständiga ingenjörstjänster åt ägaren

Kontakta oss

Astrid Kragh
Business development Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 24696804

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN