Ta vara på vindens kraft

Foto: London Array

Vid den bredaste delen av Greater Thames Estuary, mellan sandbankarna vid Kentish Knock och Long Sand, ligger London Array: världens största havsbaserade vindkraftpark. 

London Array-området är 100 kvadratkilometer stort och innefattar 175 massiva turbiner och två understationer, som placerats i prydliga rader som en enorm plantage med mekaniska palmer.

Här produceras upp till 630 megawatt el, vilket försörjer mer än en halv miljon hushåll under ett år.

Den här enorma vindkraftparken är en symbol för världens allt tydligare fokus på förnybara energikällor. I Storbritannien är målet att 15 procent av landets energi ska komma från förnybara källor år 2020.

Riskerna hålls nere

Enligt COWIs Senior Market Director Jan Rønberg ökar efterfrågan på havsbaserad vindkraft mycket snabbt. Samtidigt pågår en omvandling inom branschen för havsbaserad vindkraft.  
 
Branschen var tidigare kraftigt subventionerad, men går nu allt mer mot fler privata aktörer som priskonkurrerar på marknaden. Leverantörerna måste erbjuda innovativa lösningar av högsta kvalitet och samtidigt ha rätt kontrollåtgärder på plats för att minimera riskerna, säger han.

De stora variationerna i havsbotten var en av de största utmaningarna under utformningen av London Array. Market Director Jan Rønberg berättar mer.

Leverantörerna måste erbjuda innovativa lösningar av högsta kvalitet och samtidigt ha rätt kontrollåtgärder på plats för att minimera riskerna.
Jan Rønberg Market Director, COWI

Behovet av innovativa lösningar av hög kvalitet gällde även de monopiles som utgör fundament för vindturbinerna i London Array.

De här gigantiska stålkonstruktionerna är upp till 100 meter höga, och de är tillverkade av cylindriska stålrör som drivs ned i havsbotten.

COWI utförde detaljplanering av stålfundamenten, som är 5,7 meter breda och har en totalvikt på närmare 1 000 ton.

För att hantera de enorma datamängderna skapade COWI-teamet COPILOD – en komplex programvaruplattform med de senaste designkunskaperna där all designinformation lagras och data och ritningar sammanställs.

– Verktyget gör att vi snabbt kan generera designritningar och rapporter av hög kvalitet. Det gör att vi kan designa fundament mycket snabbt, och ändringar som tidigare tog flera dagar att utföra tar nu några få minuter, säger Martin Kelm, Technical Director.  

unik monopile-design

Variationerna i jordlagren ställer stora krav på monopile-designen. Klicka på videon om du vill veta mer.

fakta om london array

  • London Array-projektet inleddes 2001, när en serie miljöstudier i den yttre delen av Thames Estuary bekräftade att området lämpar sig för en vindkraftpark. 
  • Två år senare, 2003, tilldelades London Array Ltd ett 50-årigt arrende för platsen och kabeldragningen in till kusten av Crown Estate. 
  • Vindkraftparken ligger 20 kilometer utanför Kent-kusten. Bygget av den landbaserade understationen inleddes 2009 och den första turbinen installerades 2012.
  • Elproduktionen startades för första gången senare under 2012.
  • Projektägare: Ørsted,  E.On, Masdar och La Caisse de dépôt et placement du Québec.

PROJEKTINFORMATION

PLATS
Nordsjön 

PERIOD
2009–2011

KUND
Aarsleff | Bilfinger
Berger Joint Venture

COWIS TJÄNSTER

  • Stomkonstruktion
  • Geoteknisk design
  • Hydrauliska beräkningar
  • FEM-analys

Kontakta oss

Michael Sienko
Business Development Director
Offshore Wind, Denmark

Tel: +45 4176 3973