Förnyelse av miljögodkännandet på biomassaeldad anläggning

Energiproducenten Verdos pannanläggning består av två 80 MW rosterpannor, som byggdes om till biomassa under 2007–2009.

På grund av skärpta utsläppskrav för CO2 och NOX i nya Bref-dokument (Best Available Techniques Reference Documents) måste verket förnya sitt miljögodkännande.

COWI har levererat en prioriteringslista över möjliga utsläppsminskande åtgärder, med optimering och ombyggnad av den befintliga anläggningen samt uppförande av kemisk avgasrening.

Aktiviteterna i analysfasen omfattade driftsförsök, modellering av värmebalans och uppförande av CFD-modeller för pannrum. Testfasen omfattade uppställning, löpande samordning och dokumentering av testprogram för att undersöka potentialen för utsläppsminskningar i den befintliga anläggningen.

I testfasen uppnådde man cirka 50 % CO2-reduktion, men det har preliminärt fastställts att kemisk NOX-reduktion fortfarande är nödvändigt.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
2017–2018

KUND
Verdo Produktion – Randers Kraftvarmeværk

TJÄNSTER

  • Genomförande av analys- och testfas för två befintliga biomassaeldade pannanläggningar i syfte att minska utsläppen av CO2 och NOX

Kontakta oss

Astrid Kragh
Business development Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 24696804

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN