SOLENERGI TILL YTTERLIGARE 50 000 HUSHÅLL PÅ ÖSTRA SJÄLLAND

Energi Lösningar

Sorø kommun på östra Själland går vidare med sina planer på att bygga en solcellsanläggning på cirka 200 MWp för att berika det lokala energiutbudet. Den nya solenergiparken är ett välkommet steg för landets väg mot att minska sitt koldioxidavtryck genom billiga förnybara energikällor. Tillskottet av solenergi till de befintliga vindkraftanläggningarna kan också bidra till att optimera elnätets prestanda. Dessutom skapar den nya solenergiparken alternativa inkomstkällor för markägarna och kommunen.

Kunden utsåg COWI till att undersöka den potentiella kapacitet som kan installeras på det cirka 240 hektar stora området i Sorø på östra Själland. Arbetet omfattades av att undersöka ett antal potentiella konfigurationer samt genomföra den preliminära utformningen av vald konfiguration. Dessutom skulle COWI ta fram detaljerade resultat med PVsyst (en programvara för solteknik) med komplexa skuggscenarion och beräkningar av CAPEX/OPEX (kapital- och driftskostnader). Projektet omfattade även parallell utveckling av en nedgrävd 5 km lång anslutande högspänningsledning.

Projektinformation

Plats:
Sorø (Danmark)

Period:
2020

Kund:
HOFOR A/S

Tjänster från COWI:

 • Identifiering av miljömässiga begränsningar och servicebegränsningar
 • Skapande av ett meteorologiskt typår (TMY)
 • Extrahering av topografiska LIDAR-filer
 • Undersökning av cirka 20 konfigurationer: Södervänd, öst-västlig och med varierande lutning och vinkel
 • Inledande beräkning av avkastning för respektive konfiguration
 • Val av optimal konfiguration
 • Preliminär utformning med PVcase
 • Skapande av en PVsyst-modell med komplexa och realistiska skuggscenarion
 • Analys av avkastning på kort och lång sikt
 • Beräkning av CAPEX och OPEX
 • Parallell analys av anslutningsalternativ, inklusive beräkning av CAPEX och dialog med nätoperatören

Kontakta oss

Carlos Garcia Suarez
Project and Marked Director Solar Energy
Wind Energy and Renewables, Denmark

Tel: +45 41760017

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN