SOLENERGITEKNIK SKA LÖSA ELFÖRSÖRJNING I HAU GIANG-PROVINSEN

Energi Lösningar
De upp till 2 500 soltimmarna i Vietnams soligaste områden gör effektiv solenergiteknik till rätt val för att klara den stigande efterfrågan på elektricitet. Vietnam är ett land under snabb utveckling, och det befintliga utbudet av elektricitet kommer snart inte att räcka till. De pågående solenergiprojekten går i linje med regeringens strategi och vision för förnybar energi och kommer att minska beroendet av elöverföring från avlägset belägna kraftverk. Såväl Hau Giang som andra provinser i Mekongdeltat vill delta i denna hållbara utveckling som tar hänsyn till miljö, ekonomi och samhälle.

Halcom Vietnam Joint Stock Company har anlitat COWI för att ta fram de utförliga upphandlingsdokumenten för solfångarparken på 35 MWp såväl som för dess upptransformeringsstation och sammanlänkningsledningen på 110 kV. Parken kommer att ligga på 35 hektar före detta jordbruksmark i Hau Giang-provinsen i södra Vietnam.

Den ska producera cirka 50 000 MWh per år och kommer att spela en viktig roll i utökningen av energiutbudet i Vietnam.

Projektinfo

Plats:
Hau Giang (Vietnam)

Period:
Mars–december 2020

Kund:
Halcom Vietnam Joint Stock Company

COWIs tjänster:

  • Granska den preliminära designen
  • Granska anläggningens status och möjligheterna till sammanlänkning
  • Ta fram upphandlingsdokument i enlighet med FIDIC EPC Silver Book
  • Leda förkvalificeringsprocessen för teknik, upphandling och konstruktion
  • Ge stöd i interaktion med anbudsgivare
  • Utvärdera förslaget på teknisk och ekonomisk grund
  • Erbjuda rådgivning om den föreslagna tilldelningsprocessen

Kontakta oss

Carlos Garcia Suarez
Project and Marked Director Solar Energy
Wind Energy and Renewables, Denmark

Tel: +45 41760017

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN