Ny biobränsleeldad panna täcker framtida värmebehov på ett miljövänligare sätt

För att täcka framtida värmebehov på ett miljövänligare sätt har Alingsås Energi byggt ut Sävelundsverket med ytterligare en biobränsleeldad panna och COWI har projekterat pannbyggnaden för det nya värmeverket.

Utöver den nya pannan omfattar Sävelundsverket två fastbränslepannor, en olje-/biooljepanna och en deponigaspanna. Bränslet är fasta biobränslen, främst skogsflis och rena träbränslen från sågverk och skogsindustri.

PROJEKTINFORMATION

ORT

Alingsås

PERIOD

2016–2017

KUND

Alingsås Energi

TJÄNSTER
 • Byggkonstruktion
 • Mark
 • Geo
 • El-fastighet
 • El-högspänning
 • VVS
 • Brand
 • Projekteringsledning
 • Byggledning
 • Bas P
 • Kontrollansvarig

Kontakta oss

Anders Lundqvist

Anders Lundqvist
Project manager
Structural Engineering Industry, Sweden

Tel: +46 108501027

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN