uppfyller 20 procent av kenyas energibehov

Vindkraftprojektet vid Turkanasjön är den största enskilda privata investeringen i Kenyas historia. 

Vindkraftparken är en av Afrikas största, med 365 turbiner på ett 162 kvadratkilometer stort område, och det kommer att producera tillförlitlig energi till en låg kostnad till det nationella elnätet i Kenya.

De gynnsamma lokala vindförhållandena innebär att vindkraftparken kan producera tillräckligt med energi för att uppfylla 20 procent av Kenyas energibehov. Därmed kommer behovet av oljeimport att minska i framtiden.

På ett övergripande plan har projektet medfört stora fördelar för Kenya i form av ekonomisk utveckling, nya arbetstillfällen och miljöbevarande. Det kan också inspirera grannländerna att dra nytta av de lokala vindförhållandena för att producera förnybar energi.

PROJEKTINFORMATION

PLATS
Kenya, Afrika

PERIOD
2014–2018

KUND
Lake Turkana Wind Farm, LKWF. COWI är underkonsult till WorleyParsons

TJÄNSTER

  • Detaljerade tekniktjänster för vindturbiner och fundament
  • Konstruktionsgranskning
  • Arbetsledning under byggfasen
  • Acceptanstestning

Kontakta oss

Thomas Dalgaard
Project Director
Wind Energy and Renewables, Denmark

Tel: +45 41763653

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN