Rysslands största slakteri

Utveckling av ett nytt grisslakteri på 95 000 kvadratmeter i tre plan och en tillhörande korvfabrik på 75 000 kvadratmeter. Slakteriet innefattade uppstallningsområde samt utrymmen för slaktlinje, styckning, kylrum, produktspecifik hantering, förpackning, kontorslokaler och bekvämlighetsutrymmen för 2 500 anställda.

Korvfabriksprojektet innefattade 15 olika produktprocesslinjer med en total daglig produktion på 390 ton korv och skivade produkter samt bekvämlighetsutrymmen för 1 500 anställda. Båda projekten innefattade också stödjande infrastruktur. 

PROJEKTINFORMATION

ORT
Ryssland

PERIOD
2015-2016

KUND
Miratorg, Ryssland

TJÄNSTER:

  • Utveckling av översiktsplan, konceptdesign och anbudspaket (delvis) för processutrustning.

Kontakta oss

Mogens Dahl Pallesen
Project Director
Industry, Denmark

Tel: +45 24696784

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN