Mindre miljöpåverkan

Foto: Ida Wang

Hamnföretaget PetroPort i Stenungsund hanterar import och export av olika typer av kemiska produkter i flytande form och gasform.

Den nya hamnanläggningen har minskat belastningen på hamnar i närheten och minskar dessutom miljöpåverkan.

Projektet för att utforma och bygga industrihamnanläggningen, inklusive en 245 meter lång pir, innefattade alla teknikområden som COWI arbetar med.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Sverige

PERIOD
2007-2012

KUND
Petroport

TJÄNSTER

  • EPCM
  • Förstudie och slutlig studie
  • Ingenjörstjänster
  • Upphandling
  • Byggarbetsledning
  • Projektledning
  • Planering
  • Projektstyrning

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN