design av verksamhetskritiska system

Den senaste kapacitetsutbyggnaden i NNITs datacenter gör att företaget kan erbjuda IT-tjänster med stor resiliens och mycket låg avbrottsrisk, och med en design som uppfyller standarden TIER level III från Uptime Institute.

Uptime Institute har certifierat såväl datacentrets design (TCDD – Tier Certification of Data Centre Design) som uppförandet av anläggningen (TCCF – Tier Certification of Constructed Facility).

COWI var det enda konsultföretaget och ansvarade för utformningen av de verksamhetskritiska systemen. Projektet innefattade alla stadier från greenfield-skedet tills anläggningen var testad och redo för IT-drift, och tids- och budgetramarna hölls.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
1 september 2016–1 oktober 2017

KUND
NNIT A/S

TJÄNSTER:

  • Projektledning
  • Arbetsledning på plats
  • Arbetsledning
  • Inspektioner
  • Designarbeten inklusive MEP, BMS, säkerhet, arkitektur, konstruktion och anläggningsarbeten, samt tillståndshantering, idriftsättning och assistans under certifieringsprocessen.

Kontakta oss

Jannich P. Jensen
Chief Project Manager
Industry, Denmark

Tel: +45 56402786

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN