återinvigd linje i edinburgh

Tack vare Borders Railway-projektet kunde den 50 kilometer långa Waverley-linjen mellan Newcraighall utanför Edinburgh och Tweedbank i Scottish Borders tas i bruk på nytt. Linjen lades ned 1969, vilket innebar att det inte längre gick att åka tåg till området.

men år 2015 återinvigdes alltså sträckan. 

Inför nyinvigningen utformade COWI en serie nya urtag genom jord och klippor upp till 14 meters höjd och flera nya vallstrukturer. På flera platser var det nödvändigt att justera och reparera tidigare markarbeten, bland annat stenblockfyllningar och rasskydd. COWI bidrog med stöd i arbetet på plats under projektet och projekterade reparationen av två tunnlar. 

PROJEKTINFORMATION

ORT
Edinburgh, Storbritannien

PERIOD
20132015

KUND
Network Rail 

ENTREPRENÖR
BAM Nuttall

TJÄNSTER

  • Projektering av markarbeten
  • Gabioner, jordspikar, spontplankor, grävpålar 
  • Rasskydd
  • Återanvändning av befintliga markarbeten
  • Tunnelreparationer
  • Konstruktion av påfartsspår/korsningar

Kontakta oss

Eva MacInnes
Regional Director
Tunnels, United Kingdom

Tel: +44 1412482410

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN