Bättre kommunikation mellan staden och industriområden

Busan-Geoje Fixed Link, eller Geoga-bron, förbinder ön Geoje med storstaden Busan i södra Sydkorea. Den förenklar kommunikationerna mellan staden och industri- och rekreationsområdena på ön. På ön Geoje finns två av världens största skeppsvarv. Förbindelsen är mycket viktig för bilförare, som får knappt en timmes restid i stället för dagens tre timmar.

Brokonstruktionen har tre huvuddelar: en av världens djupaste och längsta nedsänkta tunnlar samt två snedkabelbroar med långa brospann.

Den nedsänkta tunneln är totalt cirka 3,5 kilometer lång, med två 170 meter långa cut and cover-delar i båda ändarna. Tunneln har utformats för att klara tyfoner med 15 meter höga vågor och är inte bara Sydkoreas första nedsänkta tunnel någonsin, utan dessutom världens djupast nedsänkta tunnel för fordonstrafik.

Brodelen innefattar en snedkabelbro med två pyloner och ett huvudspann på 475 meter samt en snedkabelbro med tre pyloner och två huvudspann på 230 meter vardera.

Kontakta oss

Tommy Olsen
Major Tunnels Market Director / Head of Sustainability Transportation International
Tunnels and Underground Infrastructure, Denmark

Tel: +45 28431017

PROJEKTINFORMATION

ORT
Sydkorea

PERIOD
20032011

KUND
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.

TJÄNSTER

Snedkabelbroar:

  • Grundläggande konstruktion
  • Detaljplanering
  • Teknisk uppföljning under byggfasen

Nedsänkt tunnel:

  • Grundläggande konstruktion
  • Detaljplanering av permanenta konstruktioner och fundament
  • Detaljplanering av erosionsskydd och marina element
  • Detaljplanering av mekaniska och elektriska element
  • Detaljplanering av temporära konstruktioner
  • Teknisk uppföljning under byggfasen

Kontakta oss

Jesper Asferg
Senior Vice President
Transport and Urban Planning, Norway

Tel: +47 909 21 540

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN