Höghastighetsjärnväg under Lam Tsuen-parken

Expresstågsträckan Hong Kong–Shenzhen förväntas öppna för trafik 2018 och ger betydligt kortare restid mellan de två jättestäderna. 

COWI har designat den 2,6 km långa tunneln för höghastighetståg som löper under Lam Tsuen Country Park i Hong Kong.

Det är en enkelspårstunnel med en inre diameter på 7,8 meter som tvillingborrades och sprängdes genom hård bergart. 

COWI ansvarade för de tillfälliga stödanordningarna för tunneln och schaktet och utförde dessutom detaljplanering av de permanenta tunnelfodren, som optimerades för att sänka kostnaderna.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Hong Kong

PERIOD
20102017

KUND
MTR

ENTREPRENÖR
Kier-Kaden-Ossa JV

TJÄNSTER

  • Tunnelbygge, borrning och sprängning i hård bergart
  • Design av tillfälliga och permanenta stödanordningar
  • Förbindelsebergrum med stort spann
  • Numerisk modellering

Kontakta oss

Neil Davidson
Project Director
Tunnels, United Kingdom

Tel: +44 1412482410

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN