minskar restiden mellan storstäderna till en timme

Den nya höghastighetsjärnvägen är en del av den danska "Timemodellen", som innebär att restiden mellan de största danska städerna ska kortas till en timme.
Timemodellen gör att östra och västra Danmark kommer närmare varandra. Den nya järnvägssträckan över västra Fyn är en del av Timemodellen. Den utgörs av cirka 35 kilometer höghastighetsjärnväg som byggs längs med den befintliga motorvägen, Fynske Motorvej. Järnvägen dimensioneras för 250 km/tim, men utredningar pågår för att eventuellt komma upp i 300 km/tim i framtiden.

COWI är huvudkonsult för förberedande projektering, det vill säga utformning av järnvägssträckan med dubbelspår inklusive spårteknik, elektrifiering och ett nytt signalsystem samt design av broar, faunapassager, bullerskydd, vägar och dräneringssystem. Inom ramen för projektet byggs dessutom 27 vägbroar och flera landskapsbroar bland Fyns böljande kullar.

Järnvägsprojektet genomförs i samarbete med partnerföretag med mycket god teknisk kompetens: den danska arkitektbyrån Gottlieb Paludan och GHB utför landskapsanalys och 3D-visualisering, och det franska järnvägskonsultföretaget SYSTRA bidrar med internationella expertkunskaper om höghastighetsjärnväg.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
Cirka 15 månader med början i oktober 2014

KUND
Vejdirektoratet, Danmark

PARTNERS
Gottlieb Paludan Architects
GHB
SYSTRA

ANBUDSSUMMA (konsulttjänster)
8,8 miljoner danska kronor
(Den totala budgeten för uppförandet av ny järnväg över västra Fyn beräknas till 4,9 miljarder danska kronor.)

TJÄNSTER

  • Förberedande projektering inklusive utformning av en järnvägssträcka med dubbelspår
  • Spårteknik
  • Elektrifiering och ett nytt signalsystem
  • Design av broar och faunapassager
  • Bullerskydd
  • Vägar och dräneringssystem

Kontakta oss

Per Fuglsang Birkelund
Senior Project Director
Division Management, Denmark

Tel: +45 40582068

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN