Med utbyggnaden av hamnen ska godshanteringen förbättras

Fredrikshamns hamn har inlett ett omfattande utbyggnadsprojekt för att utveckla affärsmöjligheterna för hamnen och dess många företag. Utbyggnaden ska förbättra godshanteringen, ge plats för större fartyg och betjäna offshore-anläggningar i Nordsjön.

Utvecklingsplanerna för hamnen omfattar nya hamnsektioner uppdelade på flera etapper med pirer, större vattendjup i hamnbassänger och fartygsleder samt nya kaj- och hamnområden där det material som tagits upp från havsbottnen vid utgrävning återanvänds som fyllnadsmaterial.

Ett helt nytt, cirka 275 000 m2 stort hamnområde ska också byggas för nedmontering av offshore-anläggningar och fartyg, däribland slipar och konstruktioner för att ta i land offshore-anläggningar.

COWI bidrar med stor internationell erfarenhet inom planering och projektering av hamnar och marina konstruktioner.


PROJEKTINFORMATION

Ort
Danmark

Period
2012–2019

Kund
Frederikshavn Havn

Tjänster

 • Översiktsplan för hamnutbyggnaden
 • Numerisk modellering av vågor, ström, sedimenttransport, vågrörelser m.m.
 • Navigationssimuleringar
 • Optimering av hamnens utformning för att minimera driftsavbrott
 • Geotekniska undersökningar
 • Inledande utvärdering för att bygga vindkraftverk
 • Projektförslag och detaljprojekt inkl. anläggningsberäkningar för etapp 1 och 2
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Fullständig Natura 2000-konsekvensbedömning
 • Myndighetsbehandling däribland planförhållande, miljökonsekvensbeskrivning och anläggningstillstånd
 • Hjälp med hamnens val av anbudsstrategi och upphandlingsförfarande
 • Hjälp i samband med en framtida LNG-terminal
 • Anbud på första etappen av hamnutbyggnaden i totalentreprenad med förhandling – däribland två förhandlingsomgångar och utvärdering avanbud
 • Rådgivning till byggherren i anläggningsfasen inklusive granskning och genomgång av totalentreprenörens detaljprojekt

Kontakta oss

Claus Quist Nielsen
Chief Project Manager
Transport Infrastructure, DK North, Denmark

Tel: +45 56407752

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN