Översvämningsskydd för attraktiv
vattennära miljö

Uppdragets primära mål är att översvämningssäkra Henåns centrum med bibehållen tillgång till båtarna som ligger i hamnen. Samtidigt vill man också skapa en attraktiv vattennära miljö som bidrar till att förbättra kontakten mellan staden och havet. Förutom den rena funktionen som gästhamn karakteriseras området av en viktig koppling till Henåns centrum.

För att undvika att översvämningsskyddet upplevs som en stor barriär som skiljer land och människor från havet integrerades skyddet i en kajpromenad. En kajpromenad med sittmöjligheter, välkomnande och trygghetsskapan­de belysning samt planteringar. Tillgången till bryggan och tillgänglighetsanpassningen var också en viktig del av utvecklingsprocessen.

PROJEKTINFORMATION

ORT

Henån, Sverige

PERIOD

2017

KUND

Orust kommun

TJÄNSTER
  • Geoteknik
  • Konstruktion
  • Mark
  • VA
  • El
  • Ljusdesign
  • Landskapsarkitektur

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN