Ny bro blir ett nytt landmärke

Den nya Hisingsbron i centrala Göteborg är ett nytt landmärke som bidrar till utvecklingen av stadskärnan på båda sidor av Göta älv. Hisingsbron är en lyftbro med en 440 meter lång sektion över vattnet och ett lyftspann som mäter 48 meter i bredd. Den har två påfartsramper och en anslutande bro för kollektivtrafik (spårvagn och buss).

Byggnader på båda sidor av älven kommer att byggas ihop med bron så att man kan gå direkt ut på bron från dem. Den har generösa gång- och cykelvägar och avsatser där fotgängare kan stanna och njuta av utsikten.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Göteborg, Sverige

PERIOD
20172021

KUND
Göteborgs stad

TJÄNSTER

  • Byggteknik (bro)
  • Geoteknik
  • Spår
  • Vägar
  • Markarbeten
  • Vatten och sanitet
  • Miljö
  • El
  • Trafikplanering

Kontakta oss

Thomas Darholm
Technical Director
Civil Structures, Sweden

Tel: +46 108501063

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN