Regional utveckling och hållbart resande för ett av Sveriges största pendlingsstråk

Foto: Ida Wang

Trafikverket planerar för en ny höghastighetsjärnväg, dimensionerad för 320 km/h, mellan Göteborg och Stockholm. Projektet Göteborg-Borås är uppdelat i tre etapper, varav COWIs uppdrag omfattar lokaliseringsutredning av den tre mil långa etappen mellan Bollebygd och Borås beskrivs i denna utredning.

 

Det övergripande restidskravet påtvå timmar mellan Göteborg och Stockholm betyder snabbare resormellan storstadsregionerna. En ny höghastighetsjärnväg innebär ävenmöjlighet att avlasta den hårt ansträngda Västra stambanan. Dennya höghastighetsjärnvägen knyter Västra Götalandsregionens tvåstörsta städer, Göteborg och Borås, närmare varandra och stärkerkommunikationerna inom Västsverige. Höghastighetsjärnvägen förbättraräven kommunikationerna till Landvetter flygplats. Bättre, tillförlitligareoch snabbare kommunikationer skapar förutsättningar för regionalutveckling och ett hållbart resande.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Bollebygd - Borås, Västra Götaland

PERIOD
2015–2017

KUND
Trafikverket

TJÄNSTER

  • Lokaliseringsutredning
  • Landskap och gestaltning
  • Geoteknik, fältundersökningar
  • Hydrogeologi
  • Byggnadsverk

Kontakta oss

COWI Enployee Susanna Ohlin

Susanna Ohlin
Senior Vice President
Cvil, Sweden

Tel: +46 10 850 27 52

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN