spårväg ska förstärka transporter och stadsutveckling i Storköpenhamn

Photo: Letbaneselskabet (Torben Eskerød/Cenario)

Spårvägar Lösningar

Huvudstadsområdet ska få en ny 28 kilometer lång spårväg på Ring 3 för att förstärka transporterna i Storköpenhamn. Spårvägen får 29 stationer som ska ligga centralt placerade i kommunerna och vid större institutioner som Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Rigshospitalet, Glostrup och Herlev Hospital. Den går genom åtta kommuner, från Ishøj i söder till Lyngby i norr, och kopplas samman med regionaltågstrafiken och fem S-tågslinjer till ett välfungerande offentligt transportsystem. Antalet passagerare uppskattas bli 13–14 miljoner per år.

Spårvägen kommer att bli en högklassig, hållbar, effektiv och bekväm kollektiv transportform för de passagerare som dagligen reser i korridoren rakt igenom Storköpenhamn. Den ska också fungera som dragkraft för tillväxt och stadsutveckling och förväntas skapa upp emot 35 000 nya arbetstillfällen och locka över 32 000 nya invånare till kommunerna längs spårvägen.

I utformnings- och anbudsfasen, innan spåren kan läggas ut, görs ett stort förarbete med att planera och utforma spårvägens dragning, nya vägar, broar och tunnlar, allt för att säkerställa trafikflödet, såväl under som efter anläggningen. Dessutom ska omflyttningen av 3 000 ledningar planeras och samordnas för att göra plats för spårvägen.

Projektinformation

Ort
Danmark

Period
2014–2024

Kund
Hovedstadens Letbane I/S

Tjänster

  • Linjeföring
  • Trafikplanering
  • Vägar och korsningar
  • Broar och tunnlar
  • Ledningsarbeten
  • Byggnadsändringar
  • Arkitektur
  • Områden och rättigheter
  • Detaljprojektering

Kontakta oss

Flemming Billeskov Nissen
Senior Project Director
Railways, Metros, Roads & Airports, Denmark

Tel: +45 56402706

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN