En sammanhängande lösning för alla projektfaser

Sträckan Ringsted-Nykøbing Falster, som är en del av den planerade järnvägslänken från Ringsted till Fehmarn, är ett av de första infrastrukturprojekten där COWIs BIM-modell används.

I den här modellen lagras stora datamängder om projektet från 3D-modeller och andra informationskällor, och alla som deltar i projektet har tillgång till dessa data oavsett var de befinner sig.

BIM-tekniken ger flexibilitet och underlättar COWIs samarbete med kunder och partners under hela projektet tack vare bättre kommunikation, så att alla projektfaser fungerar så smidigt som möjligt.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
2016–2021

KUND
M.J. Eriksson

TJÄNSTER

  • Planerings- och konsulttjänster inom vägar, broar, faunapassager, fördämningar, bärande konstruktioner, trapport bullerskydd, dränering
    Miljökonsekvensbeskrivningar

Kontakta oss

Per Skov Simonsen
Project Director
Bridge Design and Management, Denmark

Tel: +45 51231805

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN