Sätter staden i rörelse

Klassisk, skandinavisk design med lång livslängd och vackra stadsmiljöer. Det var visionen när världens första förarlösa tunnelbana byggdes i Köpenhamn.

Varje dag sitter världens invånare fast i trafikstockningar i sammanlagt flera miljarder timmar. Och problemen kommer att öka ytterligare i och med att städerna växer så snabbt. 

2050 förväntas omkring 70 procent av världens 10 miljarder invånare bo i städer. 

Inflödet till världens städer ökar trycket på den befintliga infrastrukturen. I mitten av 1990-talet valde Danmark därför att bygga tunnelbana i huvudstaden Köpenhamn för att vara förberedda på stadens tillväxt och samtidigt börja utveckla den helt nya stadsdelen Ørestad.  

Visionen

Rebekka Nymark, Customer Director på Metroselskabet, har bott i Köpenhamn i hela sitt liv. Vilken vision låg bakom tunnelbanan, och hur har den påverkat staden? Foto: Pelle Rink

Sensorer håller koll på viktiga byggnader

Att gräva grunda tunnlar under stora byggnader och monument – vissa av dem flera hundra år gamla – innebär stora tekniska utmaningar. Därför har sensorer har placerats ut på närbelägna byggnader och byggområdena kring tunnelbanestationerna i innerstaden övervakas noggrant via datorer.   

Frederiks kirke, mer känd under smeknamnet "marmorkyrkan", ligger nära slottet Amalienborg och Operan i det ansedda området Frederiksstaden. Kyrkan är känd för sin karaktäristiska koppargröna kupol och har anor från 1749. 

Bara några meter från huvudingången ska en ny tunnelbanestation öppnas 2019. 

– Vi måste vara oerhört noggranna och ständigt vara medvetna om risken att orsaka sprickor och sättningar i byggnaderna på marknivå. För att minska de här riskerna har vi installerat ett övervakningssystem som larmar om sättningar uppstår.

– I vissa fall har vi också byggt ett system med rör under konstruktionerna så att vi kan lyfta byggnaderna om det skulle behövas, säger Torsten Mølgaard, Senior Project Director på COWI. 

Vi måste vara oerhört noggranna och ständigt vara medvetna om risken att orsaka sprickor och sättningar i byggnaderna på marknivå.
Torsten Mølgaard Senior Project Director, COWI

ATT BORRA OCH BYGGA KRÄVER TILLIT 

Att bygga stationer 30-40 meter under jord och försöka placera dem rätt mellan ömtåliga medeltida byggnader är en verklig utmaning. Detta och det faktum att det är väldigt ont om plats i stadskärnan gjorde att stationen Marmorkirken inte kunde byggas enligt standardutformningen, med två parallella spår. I stället byggdes stationen i två våningar, vilket gör det till den djupast belägna stationen, nästan 40 meter under jord. 

Torsten Mølgaard berättar om COWIs roll i det omfattande tunnelbaneprojektet: 

– Nyckelordet är förtroende. Först och främst måste vi få kundens förtroende, men även samhällets. Ett stort projekt som det här får mycket uppmärksamhet både från stadens invånare och från politiskt håll. Vid planeringen av Marmorkirken var det förstås avgörande att utreda om det var säkert att bygga en underjordisk station där. Vi var mycket noga med att leverera ett väl dokumenterat utredningsresultat innan något borrningsarbete påbörjades. 

Utmaningarna

När man borrar i sand och lera finns det stora risker för sättningar i marken. Torsten Mølgaard, Senior Project Director på COWI, tar med oss 40 meter ned i underjorden.

Varje station smälter in i omgivningen 

Den gröna linjen öppnades för passagerartrafik 2002, den gula linjen invigdes 2007 och invigningen av Cityringen (blå och röd linje) planeras till 2019, med 17 nya stationer, stora som handbollsplaner. Det totala antalet stationer blir då 39. 

Cityringen är det största byggprojektet i Köpenhamn på 400 år. 

Bygget sker helt och hållet under jord, och en avgörande faktor vid stationsutformningen är att förse perrongerna med dagsljus. Dessutom väljs lösningar som återspeglar Köpenhamns vision om att bevara och vidareutveckla en stad som är lätt att leva i, med gröna och livfulla offentliga miljöer.

Köpenhamns metro är förarlös och helt automatiserad. När hela tunnelbanenätet står klart förväntas 100 miljoner passagerare varje år.

Områden att leva i

När stadsmiljöerna runt tunnelbanestationerna designades utgick man från bilder av hur det skulle se ut när människor använde miljöerna. Louise Risør, landskapsarkitekt och designchef på COWI, berättar mer. 

Fakta – Köpenhamns metro 

 • 2008 och 2010 utsågs Köpenhamns metro till världens bästa tunnelbana.
 • Tunnelborrmaskiner (TBM) har spelat en avgörande roll för det underjordiska arbetet. Det handlar om enorma maskiner: 140 meter långa och över 600 ton tunga. En TBM tar sig 5 till 20 meter framåt per dag och drivs dygnet runt av ett arbetsteam med 10-15 personer. 
 • Innan maskinerna började arbeta gjordes arkeologiska undersökningar av området. Flera värdefulla fynd gjordes, bland annat vardagsföremål från sen vikingatid, ett skeppsvrak från 1500-talet och de gamla tusenåriga stadsportarna. 
 • Cityringen-projektet med sina 5 kilometer tvillingtunnlar kommer att generera omkring 3 100 000 ton sprängmassor, som transporteras till Nordhavn i Köpenhamn där det används för att göra den konstgjorda ön större.

 

COWIs tjänster i CITYRINGEN-projektet 
 • Stationsdesign (anläggningsarbeten och arkitektur)
 • Områdes- och rättighetsplanering
 • Omlokalisering av infrastrukturnätverk
 • Inriktning och tunneldesign 
 • Hantering av miljöfrågor inkl. miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Konstruktionsprogrammering
 • Mängdförteckning och kostnadsuppskattningar
 • Geotekniska, geologiska och hydrologiska undersökningar och utredningar 
 • Förberedelse och tolkning av seismiska undersökningar
 • Kravspecifikation för drift och underhåll
 • Rådgivning angående myndighetsgodkännanden, bygglov och byggriskbedömningar.
 

PROJEKTINFORMATION

ORT
Köpenhamn

PERIOD
1994–2019

KUND
Metroselskabet I/S. Företaget har tre delägare: Köpenhamns stad, danska staten och Frederiksbergs kommun.

 

Kontakta oss

Torsten Mølgaard
Senior Project Director
Tunnels, Denmark

Tel: +45 56402889