Ett av Danmarks största stadsutvecklingsområden

Foto: Tegnestuen Vandkunsten

Lisbjerg är ett av Danmarks största stadsutvecklingsområden. Området består av 440 hektar och ligger 7 km norr om Århus centrum. Under de kommande 40 åren ska det byggas ut för att rymma omkring 25 000 nya invånare.

En utmaning är att den nya staden byggs samtidigt som den planeras, vilket kräver arbete på flera olika detaljnivåer samtidigt. Rör och dräneringsledningar för vissa delområden måste beaktas samtidigt som tomter läggs ut för försäljning och ramverket för den övergripande planeringen fastställs.

Att utforma och leda ett stadsutvecklingsprojekt i den här storleken, inom den givna tidsramen och med så många faktorer att ta hänsyn till kräver ett holistiskt och strategiskt arbetssätt, med goda samarbeten mellan många olika parter och en gedigen akademisk grund inom en mängd olika specialistområden.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Danmark

PERIOD:
2013-

KUND:
Århus kommun

UNDERKONSULT

Tegnestuen Vandkunsten 

COWIS TJÄNSTER:

  • Komplett rådgivare åt kunden
  • Processhantering
  • Strategisk stads- och trafikplanering
  • Vattenförvaltning och klimatanpassning
  • Hantering av markanvändning
  • Ekonomiska beräkningar

Kontakta oss

Lisa Bak Rasmussen
Project Director
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 24696874

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN