Nærheden

Foto: Arkitema Architects for NærHeden P/S

Infrastruktur Lösningar

Nærheden är ingen vanlig förort – den bygger på ett helt nytt koncept. Den här förorten till Köpenhamn är tätbebyggd och livlig som en storstad, samtidigt som det finns gott om gröna rekreationsområden och möjligheter till en egen täppa för de som bor här.

Nærheden ger goda förutsättningar för gemenskap och ett grönt, hållbart stadsliv. I den här nya förorten byggs 3 000 bostäder på 65 hektar. Det blir både radhus, villor och lägenheter som alla kommer att gränsa till mindre eller större gemensamma ytor som ger plats för många olika aktiviteter. Samtidigt bidrar blandningen av bostäder, kontor, butiker, skolor och förskolor och idrottsanläggningar till en i högsta grad levande stadsmiljö, både på dagar och kvällar.

En modern och hållbar stad måste vara framtidssäker. Därför byggs energieffektiva bostadshus och det är nära till kollektivtrafiken. Dessutom skapas riktigt bra förutsättningar för fotgängare och cyklister och stora, gröna och hållbara gemensamma ytor skapas. Nærheden erbjuder också många möjligheter till delningsekonomi, till exempel en bilpool, övernattningsrum för besökare och kontorsplatser.

COWI är huvudkonsult.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Hedehusene, Danmark

PERIOD:
2015-

KUND:
Nærheden P/S

COWIS TJÄNSTER:

  • Huvudkonsult
  • Design
  • Koordination av infrastrukturarbeten
  • Vägar, gång-/cykelvägar och torg
  • Hantering av dagvatten och avlopp
  • Klimatanpassning

Kontakta oss

Preben Thormod Pedersen
Head of Section
Highways and Airports International, Denmark

Tel: +45 56403493

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN