Underjordisk klimatanpassning i Köpenhamn

Efter det kraftiga skyfallet som drabbade Köpenhamn sommaren 2011 inleddes ett samarbete för klimatanpassning mellan kommunerna i regionen: Copenhagen Cloudburst Programme.

På så sätt identifierades behovet av att bygga tunnlar för att leda ut vattenmassor från markytan till Öresund efter kraftiga regn. En av de här tunnlarna, Svanemøllen, blir en 8 kilometer lång borrad tunnel under jord och diametern blir mellan 1,8 och 3,2 meter. För att bygga den här tunneln krävs den senaste borrningstekniken med stora tunnelborrmaskiner som placeras i djupa schakt 15-20 meter under marken i Köpenhamn och grannkommunerna.

2016 tilldelades COWI kontraktet för att designa det här projektet. Under en 10-årsperiod kommer vi att leverera design av dränerings- och tunnelkomponenter, hydrauliska beräkningar, miljökonsekvensbeskrivningar och hantering av allmänna godkännandeprocesser. Vi kommer även att ansvara för anbudsprocessen och byggledning.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Danmark

PERIOD
2016–2025

KUND
Hofor och NOVAFOS

TJÄNSTER

 • Konceptdesign
 • Detaljplanering
 • MKB
 • Hydrauliska beräkningar
 • Riskhantering
 • Arbetsmiljöhantering
 • Anbudshantering
 • Ledning av byggarbetet, med mera

  Kontakta oss

  Finn Kofoed Jensen
  Project Director
  Water and Nature, East, Denmark

  Tel: +45 23232162

  COWI-PROJEKT I VÄRLDEN