Ett av de största infrastrukturprojekten i Afrika

Moçambique är platsen för ett av de största infrastrukturprojekten i Afrika, värt totalt 2,7 miljarder dollar. Den här enorma investeringen finansierar Nacala-korridoren (Corredor Logístico Integrado de Nacala, CLN) – ett 900 kilometer långt järnvägssystem som sträcker sig från kolgruvorna i västra Moçambique österut till hamnen i Nacala.

COWIs roll är att säkerställa hållbarheten i projektet genom att övervaka biologiska värden i Nacala-korridoren. Den viktigaste uppgiften är att fastställa aktuell status för området och dess natur, med mangrove, sjögräsängar, havs- och landfauna och havssediment. Satellitbilder används som stöd för att identifiera och kartlägga förändringar i mangrove- och sjögräsbestånden.

Övervakningen av de biologiska värdena gör det lättare att leda projektet, rätta till fel i tid och minimera påverkan på omgivande flora och fauna. Övervakningsresultaten har presenterats i det internationella forumet Western Indian Ocean Marine Science Association (WIOMSA).

PROJEKTINFORMATION

Ort

Nampula-provinsen

Period

2013–2017

Kund

Corredor Logístico Integrado de Nacala (CLN)

Tjänster
  • Övervakning av biologiska värden
  • Insamling, jämförelse och analys av data från biotisk övervakning
  • Sammanställning av databaser
  • Rekommendationer om hur negativ miljöpåverkan av olika byggprojekt kan minimeras och de positiva effekterna maximeras

Kontakta oss

Yara Almeida Barreto
Consultant
Consultants, Mozambique

Tel: +258 21358308

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN