Nytt bostadsområde om ca 600 bostäder

Vid Olof Asklunds gata i Södra Änggården pågår en detaljplaneläggning med syfte att skapa ett nytt bostadsområde om ca 600 bostäder till 2021.

Planen ingår som första etapp i ett större programområde som i sin helhet bidrar till ca 2300 nya bostäder i Högsbo.

I samband med utbyggnaden av denna första etapp ska också en ny stadsdelspark om 2 ha samt 2 bostadsnära parker om ca 0,3 ha vardera anläggas. Ett mindre icke-trafikalt torg planeras också inom området. 

PROJEKTINFORMATION

ORT
Södra Ängården, Göteborg

PERIOD
2017

KUND
Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen

TJÄNSTER

  • Gestaltning
  • Belysningsförslag
  • Systemhandling
  • Kostnadskalkyler

Kontakta oss

Kristin Sandberg
Vice President Civil West
Civil, West, Sweden

Tel: 010-850 11 64

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN