Ny bussterminal som ett lock över järnvägen

Photo: MAD Arkitekter

Transportnav Lösningar

På den nuvarande bussterminalen i Oslo sker idag mer än dubbelt så många bussavgångar som den ursprungligen planerades för och den har därmed nått sin kapacitetsgräns.

Uppdraget har omfattat en utredning av konceptval, tekniskt/arkitektoniskt förprojekt samt regleringsplan och konsekvensutvärdering. Utredningen av konceptval blev färdig 2013 och visade att en lösning med en bussterminal som ett lock över spårområdet skulle ge bäst måluppfyllelse och samhällsekonomisk nytta. Därför inleddes arbetet med regleringsplanen och konsekvensutvärderingen för en sådan lösning.

Uppdraget är tekniskt och anläggningsmässigt utmanande. Grundförhållandena på Oslo S är svåra med delvis stort djup ner till berggrunden, vilket ger begränsningar vad gäller fundament. Om en ny bussterminal byggs över spårområdet på Oslo S kommer det också att beröra tågtrafiken och ett stort antal personer under en relativt lång anläggningsperiod.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Oslo, Norge

PERIOD
2012-2018

KUND
Ruter A/S

TJÄNSTER

COWI bidrar med utredning inför konceptval, tekniskt förprojekt och reglering med konsekvensutvärdering på flera områden, däribland:

  • Geoteknik
  • Bygg- och anläggningsteknik
  • Järnvägsteknik
  • Väg och trafik
  • Miljö
  • Samhällsekonomi/nyttoanalys
  • Områdesplanen inkluderade offentlig planprocess

Kontakta oss

Barbo Sørlid Engh
Project Director
Spatial planning and Landscape Architecture, Norway

Tel: +47 91361521

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN