framtidens järnväg

Ostlänken är en helt ny typ av järnvägsprojekt. Den blir det första steget mot ett framtida järnvägsnät för höghastighetståg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Ett nytt dubbelspår mellan Järna och Linköping ger bekvämare, säkrare och mer hållbara resor i regionen.
 
COWI planerar sträckan genom Nyköpings kommun samt mellan orterna Sillekrog och Stavsjö. Sträckan kommer att invigas någon gång mellan 2033-2035.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Sverige

PERIOD
20152020

KUND
Trafikverket

TJÄNSTER

  • Markförvärv
  • Miljökonsekvensbeskrivningar
  • Estetisk design
  • Preliminär design
  • Underlag för godkännanden och tillstånd

Kontakta oss

Carlos Siles
Vice President
Rail and Project Management, Sweden

Tel: +46 730 37 00 44

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN