Ett egyptiskt centrum för land- och havsbaserade anläggningar

Arab Petroleum Pipeline Co. har uppfört ett fullt utrustat produktcenter i komplexet Ain Sukhna på Rödahavskusten i Egypten. Centret innefattar såväl land- som havsbaserade anläggningar. Den landbaserade anläggningen består av 61 produktlagringstankar med en total kapacitet på 2 125 miljoner kubikmeter och två stycken 50 kilometer långa, enkelriktade ledningar till staden Suez. Lagringstankarna har olika diameter: från 21 till 59 meter. 

Den havsbaserade anläggningen består av en pir och kajplatser (dödvikt 500-160 000) inklusive en ledning ovanifrån och annan hjälputrustning. Centret innefattar också en enpunktsförtöjningsplats till havs för oljetankers av VLCC-typ som ansluter till en havsledning. Den havsbaserade anläggningen är planerad för att kunna utökas för att hantera upp till 24 miljoner ton per år av olika produkter.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Ain Suhkna, Egypten

PERIOD
20122013

KUND
Arab Petroleum Pipelines Co. (SUMED)

TJÄNSTER

  • Topografisk undersökning av bränsletankplatsen och landledningskorridoren
  • Konceptdesign för hamnterminal, tankgård, enpunktsförtöjning och landledning
  • Anläggningslayout och 3D-modellering
  • FEED (Front end engineering and design)
  • Sammanställning av anbudsunderlag

Kontakta oss

Jes Bojsen Abild
Senior Project Director
Marine, Denmark

Tel: +45 56402059

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN