Här går Europas mest trafikerade motorväg över Themsen

Snedkabelbron Queen Elizabeth II (eller QEII) invigdes 1991 och utgör passagen över Themsen för M25, Europas mest trafikerade motorväg.

Efter att ha genomfört en fullständig strukturell utvärdering konstruerade COWI specialanpassade tvärgående lager för bron, inklusive tillfälliga fixeringar och nya permanenta åtkomstplattformar.

Dessutom utformade COWI en tillfällig arbetskonstruktion för att motorvägen skulle kunna hållas öppen under tiden som brons sex modulära expansionsfogar byttes ut, vilket sparade 23 miljoner pund. Den här lösningen belönades med British Construction Innovation Temporary Works Award 2015.  

PROJEKTINFORMATION

ORT
London, Storbritannien

PERIOD:
2010 pågår

KUND
Connect Plus 

ENTREPRENÖR
Jackson Civil Engineering Group 

TJÄNSTER

  • Fältundersökning
  • Utformning av tillfällig arbetskonstruktion
  • Fullständig broutvärdering inklusive kabel- och pylonvibrationer

Kontakta oss

Robert Percy
Director
Bridges International, United Kingdom

Tel: +44 2079407600

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN