Snabbare och enklare resor genom staden

Bild: White Arkitekter

Infrastruktur Lösningar

Västlänken är en åtta kilometer lång dubbelspårig järnvägssträcka, inklusive en sex kilometer lång tågtunnel under Göteborg med tre stationer under mark, som kommer göra det enklare och snabbare att resa genom staden, med färre byten. Genom att pendel- och regiontågen får egna spår i en tunnel under centrala Göteborg kommer kapaciteten på Göteborgs Centralstation dubbleras.

Deletapp Korsvägen

Deletapp Korsvägen är cirka 3,2 kilometer lång och sträcker sig från Landala, via Korsvägen och Örgryte/Jakobsdal för att sedan ansluta i Almedal till befintliga spår. Sträckan består av 620 meter betongtunnlar, 2 250 meter bergtunnlar och 380 meter betongtråg. Tunneldelarna i berg består av en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel. Tre avsnitt av tunneln utförs med betongkonstruktioner i lera och jord. Här byggs en av stationerna.

COWI är huvudkonsult för design- och konstruktionsarbetet. I arbetet ingår betongtunnlar, bergtunnlar, betongtrågkonstruktioner, pumpstationer, stödstrukturer, MEP-installationer, omlokalisering av vägar, spårvagnar och infrastruktur, brodesign, stationsbyggnad och arkitekturdesign för stationen, hus i nöjesparken Liseberg samt system för kontroll av grundvatten under konstruktionsfaserna.

Västlänken började byggas 2018 och planeras vara klar för trafik 2026.

Projektinformation

Ort:
Göteborg

Period:
2017 – pågående

Kund:
Trafikverket
Joint venture-samarbete WLC mellan NCC och Wayss & Freytag (Västlänkens entreprenörer)

Tjänster:

  • Medverkan i anbudshantering
  • Detaljprojektering
  • Byggstöd

Kontakta oss

Knud René Bjernemose
Head of Section
Tunnels and Underground Infrastructure, Denmark

Tel: +45 56402201

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN