EN SMART OCH HÅLLBAR STAD UTANFÖR OSLO

Foto: Cityscape Digital / COWI 

Hållbarhet Lösningar

Sollihøgda Plussby är ett ambitiöst miljöprojekt som har som mål att stärka Osloregionen med hållbara och smarta lösningar. Detta pionjärprojekt ska ligga precis utanför Oslo och  kan potentiellt rymma 30 000 invånare och 15 000 arbetsplatser om Ringeriksbanen bygger en station på sträckningen.

Målet är att skapa Europas första plusstad – en stad som producerar mer energi än den förbrukar. Den utformas och planeras för att använda hållbar och smart teknik från projektets första spadtag. Sollihøgda Plussby producerar mer energi än den förbrukar, och den är utformad utifrån all kunskap vi har om klimatförändringar och hur vi kan bygga nollutsläppsområden i framtiden. Staden är planerad med gröna och intelligenta mobilitetslösningar som gör det attraktivare att välja offentliga transporter i stället för att äga en privatbil.

Det planerade nollutsläppssamhället har hämtat inspiration från naturens egna ekosystem där det inte finns något avfall utan bara resurser. Sollihøgda Plussby ska ge näring åt företag och organisationer som vill skapa innovation och kunskap om smarta stadslösningar och cirkulärekonomi som kan exporteras till andra städer – både inom och utom landet.


PROJEKTINFORMATION

ORT
Bærum, Norge

PERIOD
2017-pågår

KUND
North Bridge

TJÄNSTER

 • Samhällsekonomi
 • Trafikanalys
 • Trafikplanering
 • Områdesplanering
 • Stadsplanering
 • Förnybar energi
 • Hållbar stadsutveckling
 • Växthusgasberäkning vid massahantering
 • Smarta energilösningar
 • Landskapsarkitektur
 • Järnväg
 • Transport
 • Miljö

Kontakta oss

Kathrine Strøm
Utviklingssjef
Spatial planning and Landscape architecture, Norway

Tel: +47 924 69 283

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN