en spektakulär entré till Hong Kong

Stonecutters Bridge ingår i en motorväg i öst-västlig riktning mellan den internationella flygplatsen och tätorterna på halvön Kowloon i Hong Kong.

Bron går över Rambler-kanalen och utgör en spektakulär entré till Hong Kong. Huvudspannet är 1 018 meter långt, vilket gör detta till en av världens längsta snedkabelbroar.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Hong Kong

PERIOD
19992009

KUND
Highways Department, Hong Kong

TJÄNSTER

  • Designtävling
  • Detaljplanering
  • Aerodynamik för bron
  • Tekniska specifikationer
  • Arbetsledning på plats

Kontakta oss

COWI-medarbeider Tina Vejrum

Tina Vejrum
Senior Technical Director
Major Bridges International, Denmark

Tel: +45 56401216

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN