från hamnen i Dar es-Salaam till viktiga turistresmål 

Foto: Aliakber Hakimjee

Den 921 kilometer långa Tanzam Highway är den viktigaste huvudvägen i Tanzania. Den förbinder hamnen Dar es Salaam med flera populära turistresmål.

På 2000-talet genomförde Tanzanias regering ett rekonstruktions- och uppgraderingsprogram av landets vägar, som i princip inte reparerats sedan de byggdes i början på 1970-talet.

COWI ansvarade för att förbättra trafiksäkerheten genom att förstärka och förnya beläggningen på 220 kilometer av vägen, en stor bro och tolv medelstora broar.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Tanzania

PERIOD
2005–2016

KUND
TanRoads (vägverket i Tanzania)

TJÄNSTER

  • COWI ansvarade för utvärdering av miljökonsekvenser och sociala effekter
  • Arbetsledning under byggfasen
  • Konstruktionsgranskning
  • Konsulttjänster under anbudsprocessen
  • Övervakning av defekter under ansvarsperioden

Kontakta oss

Jan Holm Pedersen
Project Director
Highways and Airports International, Denmark

Tel: +45 56402913

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN