marin oljeterminal och tankpark

WesPac Energy i Pittsburg i Kalifornien har startat ett projekt för att återaktivera en befintlig marin oljeterminal och tankpark.

Vid den här terminalen kan oraffinerad och delvis raffinerad råolja tankas över från fartyg till tankparken, där oljan lagras och distribueras via ledningar till raffinaderierna i Bay Area.

WesPac valde COWI för att utföra det marintekniska arbete som krävs för att återaktivera den marina terminalen i enlighet med Marine Oil Terminal Engineering and Maintenance Standards som utfärdats av Lands Commission i delstaten Kalifornien.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Pittsburg, CA, USA

PERIOD
20112014

KUND
WesPac Energy–Pittsburg LLC

TJÄNSTER

  • Platsundersökning och karakterisering
  • Terminalutformning och navigeringsutvärdering
  • Strukturell design och muddringsdesign
  • Stöd i tillstånds- och MKB-frågor
  • Kostnadsuppskattningar

Kontakta oss

Ted Trenkwalder
Principal Engineer
Marine, United States

Tel: +1 5108398972

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN