snabbare och enklare resor genom staden

Foto: Trafikverket

Västlänken är en åtta kilometer lång dubbelspårig järnvägssträcka, inklusive en sex kilometer lång tågtunnel under Göteborg. Tre nya underjordiska stationer kommer att byggas så att det går enklare och snabbare att resa genom staden, med färre byten.

Stora, djupa schakt måste grävas i staden, vilket medför stora tekniska utmaningar.

Byggstart är planerad till 2018 och järnvägen förväntas kunna tas i bruk senast 2028.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Sverige

PERIOD
20122014

KUND
Trafikverket

TJÄNSTER

 • Järnvägsplan
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Social konsekvensanalys
 • Barnkonsekvensanalys
 • Estetisk design
 • Hanteringssystem
 • Kostnadsuppskattningar

  Kontakta oss

  Christer Niland
  Vice President
  Rail and Major Projects, Sweden

  Tel: +46 108501990

  COWI-PROJEKT I VÄRLDEN