Träd, grönska och vatten samsas i naturskön offentlig vattenpark i Hyllie

Hyllie Vattenpark är belägen alldeles intill Hyllie station i södra Malmö. Parken invigdes i maj 2015 och innehåller fler platsbyggda konstruktioner med infälld vattenteknik och belysning. Vattenparkens gestaltning fokuserar på att ge upplevelse samtidigt som konstruktionen ska vara inbyggd bland träd och grönska. Till detta kommer krav på tilgänglighet, lek och upptäckarglädje för barnen, men också en säkerhet och trygghet som alltid ska beaktas på allmänna platser.

COWIs uppdrag innefattade projektering med samordningsansvar för tematisk vattenpark med hög gestaltningsnivå. Uppdraget omfattar slutgestaltning landskap, mark- och VA-projektering, gatubyggnad, murkonstruktioner av stål och betong samt olika typer av vattenteknik.

Vattenparken är ett viktigt inslag i en växande stad och en attraktion och besöksmål för hela Malmö.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Hyllie, Malmö

PERIOD
2014

KUND
Malmö Gatukontor

TJÄNSTER

  • Gestaltning
  • Landskap
  • Mark- och VA-projektering
  • Kontruktion

Kontakta oss

Henrik Ekström
Vice President
Urban Development, South, Sweden

Tel: +46 108502505

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN