hållbara avfallshanteringstjänster

Kommunen uMgungundlovu i Sydafrika producerar 220 000 ton avfall varje år, och mycket av det dumpas i naturen. I de mest lantliga områdena samlas endast 5-10 procent av avfallet in för hantering.

COWI bistår lokala myndigheter i utvecklingen av hållbara avfallshanteringstjänster, och ger stöd i implementeringen av system och anläggningar.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Sydafrika

PERIOD
20142020

KUND
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)

TJÄNSTER

  • Etablering av ett komplett avfallshanteringssystem och implementering av ett avfallsinformationssystem och en gemensam tariffpolicy
  • Upprättande av en ny regional deponi samt mindre anläggningar för avfallshämtning och återvinning

Kontakta oss

Ekkehard Schwehn
Senior Project Manager
Waste and Contaminated Sites, Denmark

Tel: +49151684175

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN