insamling och hantering av 5 000 ton avfall

Den globala efterfrågan på bra avfallshantering ökar på grund av nya lagkrav och urbaniseringen. 

I Egypten har myndigheterna vidtagit särskilda åtgärder för att förhindra att plast, byggavfall och annat avfall slängs längs gator och motorvägar. Syftet är att förbättra såväl folkhälsan som ekonomin och miljön.

De två tätbefolkade områdena Kafr El Sheik och Gharbia har valts ut för ett pilotprojekt inför ett större initiativ för att förbättra avfallshanteringen i hela landet. Projektet är femårigt och målet är att samla in och hantera omkring 5 000 ton avfall varje dag. 

COWI är rådgivare åt kunden under projektet.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
Egypten

PERIOD:
2016–2021

KUND:
KfW Bankengruppe, Tyskland

COWIS TJÄNSTER:

  • Upprätta funktionella enheter för avfallshantering (SWMU) i båda guvernörskapen
  • Utveckling av strategiska översiktsplaner
  • Detaljerade förstudier 
  • Design- och anbudsunderlag 
  • Upphandling och kontraktshantering för leveranser och arbete
  • Kontraktshantering och arbetsledning under bygg-/implementeringsfasen
  • Stöd till myndigheter/företag för drift av system och anläggningar
  • Stöd vid uppföljning och utvärdering av den inledande driften.

Kontakta oss

Carsten Skov
Market Director
Waste and Contaminated Sites, Denmark

Tel: +45 56402431

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN