storskalig studie av den innovativa biobaserade ekonomin

En biobaserad ekonomi är en förutsättning för utveckling av en kolsnål, cirkulär ekonomi. Därför är området också högprioriterat bland beslutsfattare, investerare och innovatörer i Europa.

På uppdrag av GD Forskning och Innovation har COWI utsetts till ledare för en stor studie om den innovativa biobaserade ekonomin. Målet är att ta fram underlag för intressenter, exempelvis beslutsfattare, forskningsvärlden och primärproducenter, så att de kan fatta välgrundade beslut om biobaserade produkter.

Som en del av projektet kommer vi att analysera miljöpåverkan av specifika innovativa biobaserade produkter, exempelvis PET-flaskor med sockerrör som råvara. Dessutom kommer projektet att användas för att sprida information om kommersiella och ekonomiska framgångar på området till en vidare krets av intressenter inom EU.

Slutligen kommer vi också att identifiera de 20 innovativa biobaserade produkter som är mest lovande och som kan komma att implementeras under de kommande 5-15 åren.

PROJEKTINFORMATION

PLATS:
EU

PERIOD:
april 2017–juni 2018

KUND:
Generaldirektoratet för forskning och innovation

COWIS TJÄNSTER:

  • Projektledning
  • Livscykelutvärdering
  • Ekonomisk nyttokalkyl

Kontakta oss

Malene Sand Jespersen
Project manager
Economics and Management, Denmark

Tel: +45 51231851

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN