Miljödiplomering och Kvalitetsdiplomering

COWI erbjuder ett helhetskoncept inom Miljödiplomering och Kvalitetsdiplomering genom att COWI har en unik metod för diplomering "COWI-metoden" och är godkänd utfärdare av Miljödiplom och Kvalitetsdiplom i samband med diplomering. Vi genomför även grundläggande och skräddarsydda miljöutbildningar.

COWI har revisorer som är godkända enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas.