Ökade reningskrav för internationall sjöfart

Foto: Göteborgs Hamn

Miljö Lösningar

Till följd av nya bestämmelser genom EUs barlastkonvention ökar kraven på rening av barlastvatten för all europeisk internationell sjöfart. Anledningen är spridningen av främmande invasiva arter som genom fartygens barlastvatten flyttas från ett marint område till ett annat där de sedan kan etablera sig och hota inhemska marina arter. I Göteborg berörs bland annat Stena Lines färjetrafik av de nya bestämmelserna vilket medför krav på reningsanläggningar i tre av bolagets fartyg.

Linjerna som berörs är Göteborg-Fredrikshamn samt Halmstad-Grenå. Stena Line kontaktade COWI med frågeställningen om det skulle finnas tid till en dispensansökan avseende barlastkonventionen för de aktuella färjorna med hänvisning till att Kattegatt är ett så kallat same risk area innan utgången av gällande driftscertifikat på de berörda färjorna. Termen same risk area innebär att risken för förekomst och spridning av främmande invasiva marina arter är lika stor i båda hamnarna och längs rutten vilket skulle kunna motivera ett undantag från kravet att installera reningsanläggningar. För att besvara frågan genomförde COWI genom kontakter med berörda myndigheter en kartläggning av processen för en dispensansökan, samt vilket tekniskt och naturvetenskapligt underlag som krävdes. Utredningen låg sedan till grund för Stena Lines investeringsbeslut i reningsutrustning på de berörda färjorna.

PROJEKTINFORMATION

Period
2020-01 - 2020-03

Kund
Stena Line

Ort
Göteborg

COWIs tjänster

  • Projektledning
  • Policyanalys (Barlastvattenkonventionen genom barlastvattenlagen (2009:1165) och barlastvattenförordningen (SFS 2017:74)
  • Miljöövervakning
  • Övervakningsprogram

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN